Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Boss Đột Kích: Ngọt Thê Một Thai Song Bảo

Boss Đột Kích: Ngọt Thê Một Thai Song Bảo

Boss Đột Kích: Ngọt Thê Một Thai Song BảoNghe đồn, hắn là ám dạ đế vương, quyền thế che trời, phú khả địch quốc, có bệnh kín. Lại, cố tình đối nàng nhất kiến chung tình, cưỡng đoạt. "Tô bác sĩ, gả cho ta." "Thực xin lỗi, ta có hài tử." "Vừa vặn, ta sinh không ra hài tử." "……" Tân hôn ngày hôm sau, Tô Mạt mạt mặt như thái sắc, đỡ tường mà ra, "Rốt cuộc là ai TM ở bịa đặt?" Hắn đem nàng phủng ở trong tay, sủng để bụng tiêm. Rốt cuộc có một ngày, nàng không tiếp thu được cao lãnh tổng tài thu nhỏ nãi cẩu nhân thiết, phát thiếp xin giúp đỡ: "Lão công quá dính người làm sao bây giờ?" Hắn giây hồi: "Cũng không phải không có biện pháp, nếu không đua cái tam thai trước?"


Truyện Hay Khác :

Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê: Tạ Thiếu Sủng Nghiện!
Ánh Trăng Như Nước Chiếu Nội Tâm
Mau Xuyên Vai Ác Boss Tìm Đường Chết Hằng Ngày
Cái Thế Võ Thần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...