Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Chung Cực Cuồng Binh

Chung Cực Cuồng Binh

Chung Cực Cuồng Binh



Đêm hôm đó, ta từ chiến trường trở về, chỉ vì thực hiện một cái hứa hẹn. Kia một ngày, ta ký xuống bất bình đẳng hôn ước, chỉ vì bảo hộ nữ nhân này! Này một đời, ta giết hết vạn địch bá đạo kiêu ngạo! Tay trái bảo hộ đàn mỹ, tay phải bảo vệ quốc gia! Ta kêu thạch tà, ta là thế giới tuổi trẻ nhất binh vương, Long Vương!


Truyện Hay Khác :

Mệt Thành Nhà Giàu Số Một Từ Trò Chơi Bắt Đầu
Đệ Nhất Hào Tế
Cửu Trọng Hoa Cẩm
Quỷ Y Bản Sắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...