Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Kiếm Kiếm Siêu Thần

Kiếm Kiếm Siêu Thần

Kiếm Kiếm Siêu ThầnThường thường vô kỳ phổ phổ thông thông bang phái tiểu lâu la lâm tiêu bàn tay vàng rốt cuộc đến trướng, từ đây rút kiếm đi hướng thế giới.

trước không thấy cổ nhân sau không thấy người tới, niệm thiên địa chi từ từ, duy ta lâm tiêu rút kiếm, nhất kiếm phách thạch, nhất kiếm trảm cương, nhất kiếm tồi thành, nhất kiếm băng sơn, nhất kiếm nứt mà, nhất kiếm phúc hải, nhất kiếm xé trời, nhất kiếm toái tinh, nhất kiếm sinh tử luân hồi, kiếm kiếm siêu thần. ( WeChat công chúng hào: liudao6118 hoặc là ‘ lục đạo trầm luân &rsquo


Truyện Hay Khác :

Vương Giả Gió Lốc
Kiếp Thiên Vận
Khe Sâu Đỉnh
Chủ Thần Không Gian: Ngươi Đã Bị Liệt Vào Không Hộ Khẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...