Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Vạn Giới Võ Đế

Vạn Giới Võ Đế

Vạn Giới Võ ĐếThiếu niên lưng đeo huyết cừu, một sớm nghịch thiên quật khởi!

tung hoành vạn giới duy võ, hỏi thiên nhưng kham là địch?

ta kêu mục thiên, vạn thiên chi giới, ta vì Võ Đế!

ta dựng thân chỗ, thiên địa cúi đầu, thần ma lui tránh!


Truyện Hay Khác :

Xuyên Nhanh Chi Nam Xứng Thật Ngọt
Chung Cực Kỳ Tài
Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng
Sử Thượng Mạnh Nhất Y Tế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...