Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Muôn Đời Chiến Thần

Muôn Đời Chiến Thần

Muôn Đời Chiến ThầnNhân công cao chấn chủ, chịu hoàng tộc nghi kỵ, tộc nhân bị giết, song thân bị tù, thiếu niên vân dật tuyệt cảnh phùng sinh, mở ra Tiên Thiên Đạo Thể, thức tỉnh kinh thế chi tư, từ đây, người chắn giết người, Phật chắn sát Phật, mà muốn trở ta, ta liền đạp vỡ đất này, thiên muốn trở ta, ta liền phiên hôm nay……


Truyện Hay Khác :

Ta Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Khách Thuê
Áo Tang Thầy Tướng
Lóe Hôn Cường Ái: Lão Công, Ngươi Hảo Bổng
Phượng Ngự Cửu Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...