Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Ta Biến Thành Một Con Hùng Sư

Ta Biến Thành Một Con Hùng Sư

Ta Biến Thành Một Con Hùng SưTừ một con bước đi tập tễnh ấu sư, đến uy phong lẫm lẫm Sư Vương.

hắn vốn tưởng rằng lãnh địa rộng lớn, quân lâm thảo nguyên, lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, chính là sư sinh cao trào cùng kết thúc.

lại không ngờ, sư sinh, vừa mới vừa mới bắt đầu.

địa cầu năng lượng đột biến, các loại biến dị sinh vật đột kích, nhân loại từ chuỗi thực vật đỉnh ngã xuống, Châu Phi thảo nguyên cũng lâm vào nguy cơ.

mà hắn, cũng ở tiến hóa biến dị trung, dần dần cường đại.


Truyện Hay Khác :

Long Tế Lâm Môn
Thần Cấp Cường Giả Tung Hoành Đô Thị
Tụng Sư Hoàng Hậu
Chí Tôn Long Tế Lục Phàm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...