Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Ta Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Khách Thuê

Ta Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Khách Thuê

Ta Tuyệt Sắc Mỹ Nữ Khách ThuêTần dật có một tràng biệt thự.

mỗi ngày tỉnh lại vừa mở mắt, đó là oanh oanh yến yến mỹ nữ khách trọ nhóm……

thế cho nên, hắn người mang tuyệt kỹ, lại tổng bị bát phương mỹ nữ phác gục!

thế cho nên, hắn mục có thể thấu thị, lại liền mắt cũng không dám mở to, lo lắng dinh dưỡng theo không kịp!

ngồi xem phong vân khởi, ta tự nhậm tiêu dao.

đây là một cái tiểu chủ nhà tung hoành hoa đều, nghịch chiến thiên hạ việc hệ trọng sự!


Truyện Hay Khác :

Muôn Đời Mạnh Nhất Thần Tế
Chiến Thần Trở Về
Đại Tần Công Binh
Phong Thần Chi Vạn Vực Thần Phổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...