Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Gia Có Vương Phi Sơ Trưởng Thành

Gia Có Vương Phi Sơ Trưởng Thành

Gia Có Vương Phi Sơ Trưởng ThànhSở Vương gia thực buồn bực, người khác thành thân cưới cái mỹ kiều nương, hắn thành thân cưới cái tiểu nha đầu. Người khác cưới vợ đương lão bà dưỡng, hắn cưới vợ đương khuê nữ dưỡng. Hắn càng buồn bực chính là, chính mình chiến công hiển hách, uy danh truyền cửu châu, bá tánh xưng là sát thần, hoàng đế thấy cũng muốn lùn ba phần, nhưng nhà hắn tiểu vương phi liền dám vỗ cái bàn hướng hắn kêu: Không nghe lời, tiểu tâm ta đánh ngươi.


Truyện Hay Khác :

Sở Thị Người Ở Rể
Ngô Gia Kiều Nữ
Thịnh Thế Y Hương Chi Cẩm Tú Lạnh Duyên
Cái Này Địa Cầu Có Điểm Hung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...