Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

Trở Lại Minh Sơ Đương Vương Gia

Trở Lại Minh Sơ Đương Vương Gia

Trở Lại Minh Sơ Đương Vương GiaChấp chưởng 3000 hổ vệ, tráng ta mênh mông cuồn cuộn Trung Hoa! Uống mã sông Hằng bạn, kiếm chỉ ái cầm tây; toái diệp thành ôm nguyệt, thưởng tuyết Hawaii; Biển Đen chi bạn trương cung, bắc cực đại địa câu cá; minh kỳ sở đến, vạn dân yên lặng. Phạm ta đại ngày mai uy giả, tuy xa tất tru.


Truyện Hay Khác :

Muôn Đời Chiến Thần
Trọng Sinh Chi Cuồng Bạo Hỏa Pháp
Trở Lại Xã Hội Nguyên Thuỷ Làm Tù Trưởng
Trọng Sinh Chi Đầu Tư Trùm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...