Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Nhật Nguyệt Phong Hoa

Nhật Nguyệt Phong Hoa

Nhật Nguyệt Phong HoaDục mang này quan, tất thừa này trọng, khó thừa này trọng, định đoạt này quan.

biên thành thiếu niên ngẩng đầu kia một ngày, mãn nhãn đế vương đem tương mũ miện bất chính, vì thế dương đao bắt đầu rồi săn quan hành trình.

đây là một cái lấy quân vương vì con mồi chuyện xưa!


Truyện Hay Khác :

Đầu Lang
Chư Thiên Diễn Nói
Nhặt Của Hời
Bất Tử Đế Tôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng Cấm Thợ Săn

Vùng Cấm Thợ Săn Vạn vật c...